پروژه مالی تشریح سیستم حسابداری شرکت سیمان آبیک

9,900 تومان

پروژه مالی تشریح سیستم حسابداری شرکت سیمان آبیک

فرمت: word و pdf

صفحات: 193صفحه

توضیحات

پروژه مالی تشریح سیستم حسابداری شرکت سیمان آبیک

پيشگفتار الف

فهرست مطالب

فهرست اشكال

فهرست ضمائم

چكيده

فصل اول – كليات

مقدمه       ۲

تعريف موضوع تحقيق           ۳

اهميت و ارزش تحقيق            ۴

اهداف تحقيق           ۵

كاربرد نتايج تحقيق                 ۶

سوالات اساسي تحقيق             ۷

روش تحقيق             ۹

تعريف واژه ها        ۱۰

خلاصه    ۱۲

مباحث فصول بعدي                ۱۳

فصل دوم – ادبيات موضوع    ۱۴

مقدمه       ۱۵

بخش يك – مباحث نظري

۱۶

سيستم

خريد

اهداف بخش خريد   ۱۸

اصول و موازين پنجگانه خريد               ۱۸

وظايف و مسئوليت هاي بخش خريد       ۲۰

ارتباط بخش خريد با بخشهاي ديگر        ۲۱

فرآيند يا مراحل خريد خارجي                 ۲۲

انبار         ۲۲

انواع انبارها            ۲۲

جايگاه انبار             ۲۳

اهداف و وظايف انبارها          ۲۴

انواع موجوديهاي انبارها         ۲۴

انبارداري                ۲۵

سيستم انبارداري و مزيتهاي آن              ۲۵

وظايف انباردار       ۲۶

انتظارات مديريت از سيستم كنترل انبارها             ۲۶

نكات مهم براي اداره بهينه انبارها          ۲۷

مناسبترين «تعداد اقتصادي» انبارها       ۲۷

طراحي و برنامه ريزي تامين كالا          ۲۸

كدينگ     ۲۹

كدگذاري ۲۹

فوايد كد گذاري

انواع روشهاي كدگذاري          صفحه

موجودي كالا           ۳۱

اهميت موجوديها     ۳۱

دلايل نگهداري موجودي كالا ۳۲

هزينه مربوط به موجوديها      ۳۲

مواضع مختلف بخشها و گروههاي درون سازمان نسبت به حجم موجوديها           ۳۵

كنترل موجودي       ۳۵

مشكلات عدم تعادل موجودي ۳۶

مهمترين شيوه هاي محاسبه قيمت تمام شده موجودي كالا در انبار         ۳۶

سيستم هاي سفارش كالا در سازمان        ۳۷

بخش دو – پيشينه تحقيق         ۳۹

بخش سه – مشخصات مجتمع صنعتي سيمان آبيك                 ۴۱

مروري مختصر بر خط توليد مجتمع صنعتي سيمان آبيك     ۴۵

طرح طبقه بندي مشاغل كارخانه            ۴۸

شرح وظايف           ۵۰

خلاصه    ۶۰

فصل سوم – روش تحقيق        ۶۱

مقدمه       ۶۲

كتابخانه   ۶۴

مشاهده     ۶۴

مصاحبه ۶۶

خلاصه

فصل چهارم – تجزيه و تحليل اطلاعات                 صفحه

مقدمه       ۷۰

طراحي انبارها        ۷۱

انواع انبارها در كارخانه سيمان آبيك      ۷۳

مشكلات و خسارت ناشي از طراحي غيراصولي انبارها       ۷۵

حفاظت و ايمني انبارها           ۷۶

عمليات مربوط به خريد در انبارها         ۸۴

انواع خريد              ۸۵

انواع شيوه ها در خريدهاي داخلي          ۸۵

عمليات خريد در تداركات       ۹۳

تنظيم گزارش خريد                 ۱۰۰

خريدهاي خارجي    ۱۰۱

نحوه خريد مواد اوليه توسط مجتمع صنعتي سيمان آبيك        ۱۰۵

خريدهاي خودسرانه برخي از مسئولين و واحدها   ۱۰۶

خريدهائي‌ كه كالاي آنها فاسد شدني است               ۱۰۷

خريدهاي غير ضروري و بيش از حد    ۱۰۸

كنترل كيفيت           ۱۰۹

استاندارد كردن قطعات

قبض انبار               ۱۱۱

سيستم كدينگ اجناس              ۱۱۵

مشكلات ناشي از عدم كدينگ                 ۱۱۶

مزاياي كدينگ اجناس             ۱۱۸

شرح كدينگ اجناس                ۱۱۹

عدم وجود واحدي براي پياده كردن سيستم كدينگ بطور ثابت               ۱۲۵

مختصري درباره سيستم اطلاعات مديريت            ۱۲۶

عمليات نگهداري و سرويس دهي انبار   ۱۲۷

عمليات نگهداري در بخش اداري           ۱۲۷

عمليات نگهداري مربوط به داخل انبار ۱۳۴

كنترل موجودي انبار               ۱۳۷

انواع روشهاي كنترل موجودي               ۱۳۷

محاسبه قيمت تمام شده موجودي كالا در انبار        ۱۴۱

عدم هماهنگي انبار با واحدهاي توليدي ۱۴۳

خلاصه    ۱۴۴

نتيجه گيري

پيشنهادات                ۱۴۶

پروژه مالی تشریح سیستم حسابداری شرکت سیمان آبیک

منابع و مآخذ            ۱۵۴

فهرست ضمائم

شماره ۱ ، فرآيند توليد كارخانه                                                                                  ۱۵۷

شماره ۲ ، چارت مديريت مجتمع                                                                ۱۵۸

شماره ۳ ، چارت قائم مقام مديريت مجتمع                                                ۱۵۹

شماره ۴ ، چارت امور انبارها                                                                        ۱۶۰

شماره ۵ ، چارت واحد تداركات                                                                  ۱۶۱

شماره ۶ ، فرم درخواست خريد واحد                                                          ۱۶۲

شماره ۷ ، فرم درخواست خريد كالا                                                            ۱۶۳

شماره ۸ ، فرم گزارش استعلام بهاي شفاهي                                              ۱۶۴

شماره ۹ ، فرم سفارش كالا                                                                          ۱۶۵

شماره ۱۰ ، فرم گزارش خريد كالا                                                                ۱۶۶

شماره ۱۱ ، ليست موجودي و مصرفي قطعات يدكي كارخانه                        ۱۶۸

شماره ۱۲ ، فرم پروانه ورودي كالا                                                                ۱۶۹

شماره ۱۳ ، فرم عودت اجناس به تداركات                                                  ۱۷۰

شماره ۱۴ ، فرم قبض انبار                                                                            ۱۷۱

شماره ۱۵ ، برگ نقل و انتقال                                                                     ۱۷۲

شماره ۱۶ ، كارت كاردكس                                                                          ۱۷۳

شماره ۱۷ ، كارت سفارش كالا                                                                    ۱۷۴

شماره ۱۸ ، فرم حواله انبار                                                                         ۱۷۵

شماره ۱۹ ، فرم كارت مصرفي                                                                      ۱۷۶

شماره ۲۰ ، ليست مغايرت كاردكس و ليست خدمات ماشيني                    ۱۷۷

شماره ۲۱ ، كارت حسابداري انبار

پروژه مالی تشریح سیستم حسابداری شرکت سیمان آبیک

دیدگاهها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین نفری باشید که دیدگاهی را ارسال می کنید برای “پروژه مالی تشریح سیستم حسابداری شرکت سیمان آبیک”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *